Odbor kancelář tajemníka

Činnost odboru

Odbor kancelář tajemníka vede zejména komplexní personální agendu magistrátu města v návaznosti na systemizaci pracovních míst, zabezpečuje vzdělávání zaměstnanců a zpracovává platy zaměstnanců zařazených na magistrátu města, městské policii a odměny členů zastupitelstva. Odbor administruje agendu zákona o právu shromažďovacím a rovněž zabezpečuje plnění úkolů na úseku integrovaného záchranného systému.

Úřední hodiny všech agend

Název Zveřejnění Ukončení
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 63/20, 64/20
Attachments: doc
Ministerstvo zdravotnictví- Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem onemocnění COVID - 19 vč. zemí nesplňující podmínku reciprocity
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Úředník oddělení dopravně správních agend Odboru dopravy technik registru vozidel
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - ochranné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Sbírka zákonů - 236 USNESENÍ VLÁDY ČR
Attachments: pdf
Sbírka zákonů - 235 USNESENÍ VLÁDY
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nařízení k zajištění Rapid testu u poskytovatelů zdravotních služeb
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče ..
Attachments: pdf
Usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu, přijetí krizových opatření č. 220 až 222/2020 Sb.
Attachments: pdf
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 143/2020 Sb.
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - vyčlenění lůžek v krajích a hlavním městě Praze
Attachments: pdf
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - osobní přítomnost žáků a studentů ve školách
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nařízení poskytovatelům soc.služeb k přijímání nových klientů a jejich testování
Attachments: pdf
Usnesení vlády o přijetí krizových opatření č. 223 a 224/2020 Sb.
Attachments: pdf
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 144 a 145/2020 Sb.
Attachments: pdf
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 140 až 142/2020 Sb.
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - prodloužení nařízení omezeného provozu org.veřejné moci a státních orgánů
Attachments: pdf
Sbírka zákonů, částka 76 - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., Usnesení vlády o zrušení krizového opatření č. 143/2020 Sb.
Attachments: pdf
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb s výjimkami
Attachments: pdf
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - osobní přítomnost žáků a studentů na vyjmenovaných druzích vzdělávání
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - vyčlenění kapacity lůžek v krajích a hl. městě Praze
Attachments: pdf
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz volného pohybu osob na celém území ČR
Attachments: pdf
Sbírka zákonů, částka 72 - cenové moratorium nájemného z bytů, přijetí krizového opatření č. 203 a 204/2020 Sb.
Attachments: pdf
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 193/2020 Sb. až 198/2020 Sb. (Sbírka zákonů, částka 70)
Attachments: pdf
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - kulturní a jiné akce nad 100 osob
Attachments: pdf
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - hromadné akce nad 5 000 osob
Attachments: pdf
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - k návratu z pobytu na území Italské republiky
Attachments: pdf
Sbírka zákonů, částka 66 - usnesení vlády o přijetí krizových opatření č. 421, 422
Attachments: pdf
Usnesení vlády ČR č. 194, 197 až 201
Attachments: pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Sbírka zákonů - částka 42 - přijetí krizových opatření
Attachments: pdf
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Attachments: pdf

Kontakty

foto

PhDr. Filip Lepík

Telefon
E-mail
f [emailtecka] lepikatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
104
Činnost
vedoucí odboru
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Ludmila Čápová
zúčtování platů
l [emailtecka] capovaatmmkv [emailtecka] cz 353151303 Moskevská 21
102
Zdeňka Charvátová
zúčtování platů
z [emailtecka] charvatovaatmmkv [emailtecka] cz 353151310 Moskevská 21
101
Bc. Adéla Kaschnerová
zaměstnanec krizového řízení, inventarizace majetku
a [emailtecka] kaschnerovaatmmkv [emailtecka] cz 353151160 Moskevská 21
432
Radka Kotlánová
vzdělávání zaměstnanců, archivy, ekonom odboru
r [emailtecka] kotlanovaatmmkv [emailtecka] cz 353151455 Moskevská 21
103
Libuše Krejčíková
Senior Point, ztráty a nálezy
l [emailtecka] krejcikovaatmmkv [emailtecka] cz 353151333 Moskevská 21
Senior Point
Ivana Rubešová
Senior Point, ztráty a nálezy
i [emailtecka] rubesovaatmmkv [emailtecka] cz 353151333 Moskevská 21
018, Senior point
Agnesa Skopalová
personalistika, platy MP, spisová služba
a [emailtecka] skopalovaatmmkv [emailtecka] cz 353151304 Moskevská 21
105
Lukáš Zelenka
zaměstnanec krizového řízení
l [emailtecka] zelenkaatmmkv [emailtecka] cz 353151453 Moskevská 21
432

The person responsible for this page is: Filip Lepík

Last update: 1.8.2019

Are you missing something on this page? Write us