Odbor kancelář tajemníka

Činnost odboru

Odbor kancelář tajemníka vede zejména komplexní personální agendu magistrátu města v návaznosti na systemizaci pracovních míst, zabezpečuje vzdělávání zaměstnanců a zpracovává platy zaměstnanců zařazených na magistrátu města, městské policii a odměny členů zastupitelstva. Odbor administruje agendu zákona o právu shromažďovacím a rovněž zabezpečuje plnění úkolů na úseku integrovaného záchranného systému.

Úřední hodiny všech agend

Název Zveřejnění Ukončení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník oddělení přestupků odboru dopravy Magistrátu města Karlovy Vary
Attachments: doc
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník odboru památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary
Attachments: doc
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník odboru sociálních věcí Magistrátu města Karlovy Vary - sociální pracovník
Attachments: doc
Ochranné opatření č j. MZDR 20599/2020-124/MIN/KAN - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 s účinností od 18.10.2021
Attachments: pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník pro kontaktní místo CzechPoint a ověřování pravosti podpisů a shodnosti listin odboru vniřních věcí Magistrátu města Karlovy Vary
Attachments: doc
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník pro agendu odpadového hospodářství odboru životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary
Attachments: doc
Oznámení o vyhlášení nálezů č. 90/21, 92/21
Attachments: doc
Rozhodnutí č. j. MZDR 25940/2021-5/OLZP - o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání léčivého přípravku Bamlanivimab po dobu 6 měsíců od data použitelnosti uvedeného na obalu
Attachments: pdf
Změna ochranného opatření č. j. MZDR 20599/2020-121/MIN/KAN - stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 30.9.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 15757/2020-59/MIN/KAN - k ochraně dýchacích cest při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021
Attachments: pdf
Změna ochranného opatření č. j. MZDR 20599/2020-120/MIN/KAN - stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 30.9.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN - omezení maloobchodního prodeje a služeb, s účinností od 30.9.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 32802/2021-3/MIN/KAN ze dne 30.8.2021 k testování zaměstnanců a klientů v dlouhodobé péči u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, s účinností od 13.9.2021
Attachments: pdf
Ochranné opatření č. j. MZDR 20599/2020-116/MIN/KAN- stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 11.9.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN - testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, s účinností od 1.9.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 32802/2021-1/MIN/KAN - testování klientů v dlouhodobé péči a sociálních službách, s účinností od 1.9.2021
Attachments: pdf
Ochranné opatření č. j. MZDR 32801/2021-1/MIN/KAN- nařízení všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR, s účinností od 1.9.2021
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN ze dne 30.7.2021 k ochraně dýchacích cest, s účinností od 31.8.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN - pro osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání, nebo při poskytování školských služeb s účinností od 31.8.2021
Attachments: pdf
Ochranné opatření čj. MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice ČR od 9.7.2021
Attachments: pdf
Očkování bez registrace - přehled očkovacích míst v Karlovarském kraji
Attachments: pdf
Mimořádné opatření MZDR - omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1.8.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN - povinnost oznámení o konání hromadné akce nad 1 000 osob s účinností od 19.7.2021
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování - od 6.7.2021 (čj. MZDR 1595/2021-7/MIN/KAN)
Attachments: pdf
Změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností - od 9.7.2021 (čj. MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN)
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 9807/2021-2/MIN/KAN - diskriminační RT-PCR vyšetření vzorků, s účinností od 1.7.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN - stanovení plánu očkování osob určených k očkování, s účinností od 7.7.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Změna ochranného opatření MZDR s účinností od 17. 6. 2021
Attachments: pdf
Ochranné opatření MZDR - omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 21.6.2021
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření MZDR ze dne 19. 4. 2021- testování studentů vysokých škol s účinností od 15. 6. 2021
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření MZDR ze dne 7. 6. 2021 k ochraně dýchacích cest s účinností od 15. 6. 2021
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření MZDR ze dne 2.3.2021 k nařízení izolace a karantény s účinností od 15. 6. 2021 do odvolání
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 21109/2021-2/MIN/KAN - ze dne 19.5.2021 k pravidlům pro konání škol v přírodě, s účinností od 8.6.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN - návštěvy ve zdravotnických zařízeních sociálních služeb, s účinností od 8.6.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Mimořádné opatření MZDR čj. 15568/2021-2/MIN/KAN - poskytovatelé terénních sociálních služeb od 17.5.2021
Attachments: pdf
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 27.4.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Mimořádné opatření - stanovení povinnosti ZP k zápisu IČO do ISIN, s účinností od 23.4.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN - povinnost hlásit výsledky z POC antigenních testů do ISIN s účiností od 9.3.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény, s účinností od 3.3.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Lékařské potvrzení o prodělání COVID-19 k doložení při cestě do ČR
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 1596/2021/MIN/KAN - povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování od 14.1.2021 do odvolání
Attachments: pdf

Kontakty

Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Ludmila Čápová
zúčtování platů
l [emailtecka] capovaatmmkv [emailtecka] cz 353151303 Moskevská 21
102
Ing. Adéla Kaschnerová
zaměstnanec krizového řízení, inventarizace majetku
a [emailtecka] kaschnerovaatmmkv [emailtecka] cz 353151160 Moskevská 21
432
Radka Kotlánová
vzdělávání zaměstnanců, archivy, ekonom odboru
r [emailtecka] kotlanovaatmmkv [emailtecka] cz 353151455 Moskevská 21
103
Libuše Krejčíková
Zúčtování platů
l [emailtecka] krejcikovaatmmkv [emailtecka] cz 353151137 Moskevská 21
101
Agnesa Skopalová
personalistika, platy MP, spisová služba
a [emailtecka] skopalovaatmmkv [emailtecka] cz 353151304 Moskevská 21
105
Lukáš Zelenka
zaměstnanec krizového řízení
l [emailtecka] zelenkaatmmkv [emailtecka] cz 353151453 Moskevská 21
432

The person responsible for this page is: Filip Lepík

Last update: 1.8.2019

Are you missing something on this page? Write us