Odbor kancelář tajemníka

Činnost odboru

Odbor kancelář tajemníka vede zejména komplexní personální agendu magistrátu města v návaznosti na systemizaci pracovních míst, zabezpečuje vzdělávání zaměstnanců a zpracovává platy zaměstnanců zařazených na magistrátu města, městské policii a odměny členů zastupitelstva. Odbor administruje agendu zákona o právu shromažďovacím a rovněž zabezpečuje plnění úkolů na úseku integrovaného záchranného systému.

Úřední hodiny všech agend

Název Zveřejnění Ukončení
Změna mimořádného opatření ze dne 6.4.2021 k ochraně dýchacích cest, s účinností od 21.4.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Mimořádné opatření - stanovení povinnosti ZP k zápisu IČO do ISIN, s účinností od 23.4.2021
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření ze dne 10.4.2021 k omezení obchodu a služeb, s účinností od 21.4.2021
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření ze dne 6.4.2021 k testování žáků ve školách, s účinností od 26.4.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení, s účinnostní od 26.4.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Mimořádné opatření - testování studentů vysokých škol, s platností od 24.4.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 19.4.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 19.4.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření - omezení poskytování sociálních služeb, s účinností od 13.4.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření k omezení obchodu a služeb ze dne 10.4.2021, s účinností od 13.4.2021
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření k testování žáků ve školách ze dne 6.4.2021, s účinností od 13.4.2021
Attachments: pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník odboru dopravy, oddělení přestupků
Attachments: doc
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 12.4.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření - omezení obchodu a služeb s účinností od 12.4.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN - návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních a u poskytovatelů sociálních služeb s účiností od 12.4.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14598/2021-1/MIN/KAN - omezení návštěv ve věznicích s účinností od 12.4.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN - testování u přijímacích zkoušek s platností od 26.4.2021
Attachments: pdf
Ochranné opatření - nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 12. 4. 2021 do 31. 5. 2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN - testování žáků ve školách
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN - ochrana dýchacích cest s účinností od 12.4.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN - podmínky vycházek u poskytovatelů sociálních služeb od 12.4.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN - testování zaměstnanců ve školách s účinností od 12.4.2021
Attachments: pdf
Ochranné opatření, č.j. MZDR 20599/2020-69/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice České republiky
Attachments: pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník odboru dopravy, oddělení dopravně správních agend
Attachments: doc
Mimořádné opatření č.j. MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN – samotestování zaměstnanců a OSVČ, s účinností od 28. 3. 2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN – testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření č.j. MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN k nařízení povinného testování zaměstnanců ze dne 1. 3. 2021, s účinností od 24. 3. 2021 do odvolání
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN - povinné testování - veřejní zaměstnavatelé pod 50 osob
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 47828/2020-23/MIN/KAN - vyšetření na přítomnost SARS CoV-2 zaměstnaců škol a školských zařízení s nezbytnou péčí o děti od 2 do 10 let
Attachments: pdf
Usnesení vlády č. 292 (130/2021 Sb.) - o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb.
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN - antigenní testování zdravotní a sociální služby - zaměstnanci, s účinností od 9.3.2021
Attachments: pdf
Usnesení vlády České republiky č. 248 ( 122/2021 Sb. )
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č.j. 47828/2020-19/MIN/KAN - antigenní testování zdravotní a sociální služby - pacienti, s účinností od 9.3.2020
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN - povinnost hlásit výsledky z POC antigenních testů do ISIN s účiností od 9.3.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN - povinné testování veřejní zaměstnavatelé nad 50 osob
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 47828/2020-18/MIN/KAN - antigenní testování obyvatel, s účinností od 9.3.2021
Attachments: pdf
Usnesení vlády České republiky č. 247 ( 120/2021 Sb. )
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény, s účinností od 3.3.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Usnesení vlády České republiky č. 241 (116/2021 Sb.)
Attachments: pdf
Ochranné opatření č. j. MZDR 7790/2021-1/MIN/KAN - nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 26.2. do 11.4.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1596/2021-2/MIN/KAN - změna mimořádného opatření k povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování ze dne 13.1.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-2/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény, s účinností od 1. 3. 2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. 1595/2021-2/MIN/KAN - vystavení certifikátu o dokončení očkování v ISIN, s účinností od 23.2.2021
Attachments: pdf
Lékařské potvrzení o prodělání COVID-19 k doložení při cestě do ČR
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. MZDR 47828/2020-12/MIN/KAN - změna Mimořádného opatření k antigennímu testování obyvatel s účinností od 1.2.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN - plán očkování osob určených k očkování od 14.1.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 1596/2021/MIN/KAN - povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování od 14.1.2021 do odvolání
Attachments: pdf

Kontakty

foto

PhDr. Filip Lepík

Telefon
E-mail
f [emailtecka] lepikatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
104
Činnost
vedoucí odboru
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Ludmila Čápová
zúčtování platů
l [emailtecka] capovaatmmkv [emailtecka] cz 353151303 Moskevská 21
102
Bc. Adéla Kaschnerová
zaměstnanec krizového řízení, inventarizace majetku
a [emailtecka] kaschnerovaatmmkv [emailtecka] cz 353151160 Moskevská 21
432
Radka Kotlánová
vzdělávání zaměstnanců, archivy, ekonom odboru
r [emailtecka] kotlanovaatmmkv [emailtecka] cz 353151455 Moskevská 21
103
Libuše Krejčíková
Zúčtování platů
l [emailtecka] krejcikovaatmmkv [emailtecka] cz 353151137 Moskevská 21
101
Ing. Ing. Miloš Procházka
Senior Point, ztráty a nálezy
m [emailtecka] prochazkaatmmkv [emailtecka] cz 353151333 Moskevská 21
018, Senior point
Agnesa Skopalová
personalistika, platy MP, spisová služba
a [emailtecka] skopalovaatmmkv [emailtecka] cz 353151304 Moskevská 21
105
Lukáš Zelenka
zaměstnanec krizového řízení
l [emailtecka] zelenkaatmmkv [emailtecka] cz 353151453 Moskevská 21
432

The person responsible for this page is: Filip Lepík

Last update: 1.8.2019

Are you missing something on this page? Write us