Biologické zbraně

Biologické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu (bakterie, viry, toxiny) do ovzduší nebo uzavřených prostor nebo vypouštěním hmyzu (vši, blechy, mouchy, klíšťata) nebo infikováním vody, potravin, vzduchu, předmětů. Smysly člověka je biologické zamoření nezjistitelné. Výskyt se zjišťuje speciálními přístroji a odběrem vzorků.

Jak se chránit před proniknutím nebo zanesením nákazy do organismu:

  • nepoužívat vodu z neznámých a nezjištěných zdrojů,
  • umět si připravit vodu pomocí chemických desinfekčních prostředků nebo převařením,
  • nejíst pevnými obaly nechráněné nebo neprověřené potraviny,
  • udržovat čistotu těla i za nepříznivých podmínek,
  • zbytečně se nedotýkat a neprohlížet podezřelé předměty, při známkách onemocnění ihned vyhledat zdravotnickou pomoc.

Dodržujte pokyny zdravotníků a pracovníků hygienické služby.

The person responsible for this page is: Lukáš Zelenka

Last update: 16.5.2016

Are you missing something on this page? Write us