ORP Karlovy Vary

 

 

Stav pořizování ÚPD obcí v SO ORP Karlovy Vary

Vydané nové územní plány obcí

ve správním obvodu obce s rozšířenou působnosti Karlovy Vary dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Územní plány vydané dle zákona č. 50/1976 Sb.

The person responsible for this page is: Marcela Giertlová

Last update: 9.7.2021

Are you missing something on this page? Write us