Tajemník

foto

Mgr. Jakub Kaválek

Telefon
E-mail
j [emailtecka] kavalekatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
506A
Činnost
tajemník MM

Organizuje práci magistrátu, vnitřní správy a informačního systému, řeší mzdovou a pracovněprávní problematiku, provádí právní úkony v pracovněprávních vztazích, řídí, koordinuje a kontroluje činnost zaměstnanců magistrátu města.

The person responsible for this page is: Filip Lepík

Last update: 16.7.2018

Are you missing something on this page? Write us