Geoportál Karlovy Vary

Na stránkách města Karlovy Vary jsou pro veřejnost umístěna mapová data, kterými jsou: ortofotomapa, topografická mapa a mapy bývalého pozemkového katastru, které jsou ve spojení s nahlížením do katastru nemovitostí ČÚZK. Jednoduché funkce umožňují např. měření ploch a vzdáleností, tiskové výstupy,...

Geoportál Karlovy Vary můžete vyzkoušet na adrese:

The person responsible for this page is: Renata Schönigerová

Last update: 26.7.2017

Are you missing something on this page? Write us