Projekty města a strategické dokumenty

Dokumenty mají sloužit ke zkvalitnění řízení rozvoje našeho města. Vize přichází s dlouhodobým záměrem budovat město jako polyfunkční, v nichž tradiční (dominantní) role v lázeňství bude doplněna jak rozvojem dalších forem cestovního ruchu, tak i modernizací místního průmyslu i rozvojem Karlových Varů jako lákavého rezidenčního města. Ani jeden z výše zmíněných výstupů prací na strategických dokumentech nepředstavuje nedotknutelné dogma – naopak jde o pracovní návrhy, které v tomto roce projdou zevrubným projednáváním jak v politických i odborných složkách správy města, tak chystaným veřejným projednáváním.

The person responsible for this page is: Blanka Heroutová

Last update: 5.1.2021

Are you missing something on this page? Write us