Výroční zprávy z. 106/1999 Sb. o poskytování informací

Výroční zprávy o činnosti povinného subjektu města Karlovy Vary, v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.

The person responsible for this page is: Alena Kusá

Last update: 15.2.2021

Are you missing something on this page? Write us