Živý přenos z jednání Zastupitelstva města


  • Videoarchiv z jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary - jednání od března 2017 
  • Videoarchiv z jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary - jednání do února 2017

The person responsible for this page is: Helena Kyselá

Last update: 14.12.2018

Are you missing something on this page? Write us