Členové zastupitelstva

Zastupitelstvo města pro volební období 2018 - 2022 má 35 členů a schází se podle potřeby. Jeho jednání jsou veřejná a může se jich zúčastnit každý občan Karlových Varů starší osmnácti let.

Telefonický kontakt a informace o konání poslaneckých dnů lze získat na odboru kanceláře primátora, telefon 353 151 325.

Komunistická strana Čech a Moravy

foto

Mgr. Jaroslav Borka

Telefon
E-mail
jborkaatseznam [emailtecka] cz
Pol. party
KSČM
Poznámka
Den pro styk s veřejností: dle dohody, Varšavská 13, Karlovy Vary
foto

Věra Bartůňková

Telefon
E-mail
bartunkova [emailtecka] varyatseznam [emailtecka] cz
Pol. party
KSČM

Česká pirátská strana

foto

Mgr. Jindřich Čermák

Telefon
E-mail
jindrich [emailtecka] cermakatpirati [emailtecka] cz
Pol. party
Česká pirátská strana
foto

Ing. Pavel Sušanin

Telefon
E-mail
susanin [emailtecka] kvatgmail [emailtecka] com
Pol. party
Česká pirátská strana
foto

JUDr. Renata Kozáková

Telefon
E-mail
renata [emailtecka] kozakovaathzs-kvk [emailtecka] cz
Pol. party
Česká pirátská strana
foto

Barbora Hradečná

Telefon
E-mail
barbora [emailtecka] hradecnaatpirati [emailtecka] cz
Pol. party
Česká pirátská strana
foto

Ing. Josef Janů

Telefon
E-mail
janu [emailtecka] varyatseznam [emailtecka] cz

Karlovaráci

foto

MUDr. Pavel Bouška

Telefon
E-mail
p [emailtecka] bouskaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Pol. party
Karlovaráci
foto

JUDr. Hana Zakreničná

Telefon
Pol. party
Karlovaráci
Poznámka
kontakt prostřednictvím organizačního oddělení
foto

Václav Skuhravý

Telefon
Pol. party
Karlovaráci
foto

MUDr. Michal Vinš

Telefon
Pol. party
Karlovaráci
Poznámka
styk s veřejností: kontakt prostřednictvím organizačního oddělení
foto

Josef Kopfstein

Telefon
E-mail
j [emailtecka] kopfsteinatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
505A
Činnost
náměstek primátorky města
Pol. party
Karlovaráci
foto

Bc. Jakub Novotný

Telefon
Pol. party
Karlovaráci
Mgr. Štěpánka Steinová

Mgr. Štěpánka Steinová

Telefon
kontakt prostřednictvím organizačního oddělení
Budova
Moskevská 21
Pol. party
Karlovaráci
Suchan

Vladimír Suchan

Telefon
kontakt prostřednictvím organizačního oddělení
Budova
Moskevská 21
Pol. party
Karlovaráci

Karlovarská občanská alternativa

foto

Ing. Petr Kulhánek

Telefon
E-mail
petr [emailtecka] kulhanekatpost [emailtecka] cz
Pol. party
KOA
foto

Mgr. Jiří Klsák

Telefon
E-mail
jiri [emailtecka] klsakatseznam [emailtecka] cz
Pol. party
KOA
foto

Vlastimil Lepík

Telefon
Pol. party
KOA
Poznámka
styk s veřejností: kontakt prostřednictvím organizačního oddělení
foto

Ing. Michaela Tůmová

Telefon
E-mail
tumova [emailtecka] bemoatvolny [emailtecka] cz
Pol. party
KOA
foto

RNDr. Jiří Neumann

Telefon
E-mail
neumannatssstravovani [emailtecka] cz
Pol. party
KOA

ODS s podporou Strany soukromníků ČR a Mladých konzervativců

foto

MUDr. Jiří Brdlík

Telefon
Pol. party
ODS s podporou Strany soukromníků ČR a Mladých konzervativců
Poznámka
styk s veřejností: kontakt prostřednictvím organizačního oddělení
foto

Ing. Petr Bursík

Telefon
E-mail
p [emailtecka] bursikatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
503
Činnost
náměstek primátorky
Pol. party
ODS s podporou Strany soukromníků ČR a Mladých konzervativců
foto

Mgr. Viktor Linhart

Telefon
Pol. party
ODS s podporou Strany soukromníků ČR a Mladých konzervativců
Poznámka
styk s veřejností: kontakt prostřednictvím organizačního oddělení

ANO 2011

Anrea Pfeffer Ferklová

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA

Telefon
E-mail
a [emailtecka] ferklovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
506
Činnost
primátorka města
Pol. party
ANO 2011
foto

Mgr. Tomáš Trtek

Telefon
E-mail
t [emailtecka] trtekatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
505B
Činnost
1. náměstek primátorky
Pol. party
ANO 2011
foto

Mgr. Bc. Hana Žáková

Telefon
E-mail
zakovahanaatcentrum [emailtecka] cz
Pol. party
ANO 2011
foto

Martin Dušek

Telefon
E-mail
m [emailtecka] dusekatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
503
Pol. party
ANO 2011
foto

Ing. Lubomír Kovář

Telefon
E-mail
lubomir_kovaratemail [emailtecka] cz
Pol. party
ANO 2011
foto

MUDr. Jiří Penc

Telefon
E-mail
mudr [emailtecka] jiripencatseznam [emailtecka] cz
Pol. party
ANO 2011
foto

Ing. Václav Benedikt

Telefon
E-mail
v [emailtecka] benediktatemail [emailtecka] cz
Pol. party
ANO 2011
foto

Daniela Bouzová

Telefon
E-mail
bouzovaatseznam [emailtecka] cz
Pol. party
ANO 2011
foto

Zdeňka Batíková

Telefon
E-mail
zdenka [emailtecka] batikovaatgmail [emailtecka] com
Pol. party
ANO 2011
foto

Jaroslav Hrdlička

Telefon
E-mail
jar [emailtecka] hrdlickaatseznam [emailtecka] cz
Pol. party
ANO 2011
foto

Dott. Mag. Radka Murasová

Telefon
E-mail
radkamurasovaatpm [emailtecka] me
Pol. party
ANO 2011
foto

Ing. Věra Pášmová

Telefon
E-mail
vera [emailtecka] pasmovaatseznam [emailtecka] cz
Pol. party
ANO 2011

The person responsible for this page is: Helena Kyselá

Last update: 30.4.2021

Are you missing something on this page? Write us