Samospráva města

Statutární město spravuje své záležitosti samostatně prostřednictvím zastupitelstva města, rady města a jejich poradních orgánů - komisí rady a výborů zastupitelstva.

Termíny jednání rady města

TERMÍNY JEDNÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2021 (1. pololetí)

12.1., 19.1. | 9.2., 23.2. | 9.3., 23.3. | 6.4., 27.4. | 4.5., 18.5. | 1.6., 8.6., 29.6. |

Termíny jednání zastupitelstva města

TERMÍNY JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA V ROCE 2021 (1. pololetí)

2. 2. | 20. 4. | 22. 6. |

The person responsible for this page is: Helena Kyselá

Last update: 24.3.2021

Are you missing something on this page? Write us