Samospráva města

Statutární město spravuje své záležitosti samostatně prostřednictvím zastupitelstva města, rady města a jejich poradních orgánů - komisí rady a výborů zastupitelstva.

Termíny jednání rady města

TERMÍNY JEDNÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2021

12.1., 19.1. | 9.2., 23.2. | 9.3., 23.3. | 6.4., 27.4. | 4.5., 18.5. | 1.6., 8.6., 29.6. | 20.7. | 24.8. | 14.9., 21.9. | 12.10., 19.10. | 16.11., 30.11. |  21.12

Termíny jednání zastupitelstva města

TERMÍNY JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA V ROCE 2021

2.2. | 20.4. | 22.6. | 7.9. | 2.11. | 7.12.

The person responsible for this page is: Helena Kyselá

Last update: 15.9.2021

Are you missing something on this page? Write us