Samospráva města

Statutární město spravuje své záležitosti samostatně prostřednictvím zastupitelstva města, rady města a jejich poradních orgánů - komisí rady a výborů zastupitelstva.

Termíny jednání rady města

TERMÍNY JEDNÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2020

21.1., 28.1. | 18.2. | 3.3., 17.3. | 7.4., 21.4. | 5.5., 19.5. | 9.6., 30.6. | 14.7. | 11.8., 25.8. | 15.9., 29.9. | 13.10., 30.10. | 11.11., 24.11. | 1.12.

TERMÍNY JEDNÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2021 (1. pololetí)

12.1., 19.1. | 9.2., 23.2. | 9.3., 23.3. | 6.4., 27.4. | 4.5., 18.5. | 1.6., 8.6., 29.6. |

Termíny jednání zastupitelstva města

TERMÍNY JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA V ROCE 2020

4. 2. | 31. 3. | 28. 4. | 7. 5. | 23. 6. | 8.9. | 10.11. |  15. 12.

TERMÍNY JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA V ROCE 2021 (1. pololetí)

2. 2. | 13. 4. | 22. 6. |

The person responsible for this page is: Helena Kyselá

Last update: 25.11.2020

Are you missing something on this page? Write us