Samospráva města

Statutární město spravuje své záležitosti samostatně prostřednictvím zastupitelstva města, rady města a jejich poradních orgánů - komisí rady a výborů zastupitelstva.

Termíny jednání rady města v roce 2020

21.1., 28.1. | 18.2. | 3.3., 17.3. | 7.4., 21.4. | 5.5., 19.5. | 9.6., 30.6. | 14.7. | 11.8., 25.8. | 15.9., 29.9. | 13.10., 27.10. | 10.11., 24.11. | 1.12.

Termíny jednání zastupitelstva města v roce 2020

4. 2. | 31. 3. | 28. 4. | 7. 5. | 23. 6. | 8.9. |  3.11. |  15. 12.

The person responsible for this page is: Helena Kyselá

Last update: 24.8.2020

Are you missing something on this page? Write us