Veřejné zakázky

Název Číslo Zveřejnění Ukončení
Karlovy Vary, Most u letního kina M21 - demolice a novostavba 5985
Rekonstrukce přípojek vrtů vřídelní vody Vřídelní kolonáda - řešení havarijního stavu 5983
Rozšíření MDKS o 2 KB pro čtení RZ 5984
Modernizace části VO ve městě Karlovy Vary NPŽP výzva č.6/2018 5982
Profesionální orchestrální bass trombon 2020 - Karlovarský symfonický orchestr 5981
Naložení a odvoz odpadu z nepovolených skládek na území Statutárního města Karlovy Vary 5980
Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 - úprava chodeb 1. část - omítky 1 až 5 NP 5979
Převzetí a zneškodnění komunálního odpadu 2021 5978
Profesionální hoboj 2020 - Karlovarský symfonický orchestr 5977
Rozšíření MDKS na HN 5976
Architektonická studie revitalizace ulice Kolmé v Karlových Varech 5975
Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech - výstavba nového mostu 5974
Rekonstrukce bytu 107, Východní 621/16, Karlovy Vary 5973
Běžná údržba a odstraňování havarijních stavů 5972
Dodávka 2 automobilů pro pečovatelskou službu II. 5971
ZŠ Krušnohorská - rekonstrukce sociálního zařízení tělocvičny 5970
Poskytnutí úvěru pro Statutární město Karlovy Vary na financování investičních a rekonstrukčních projektů v letech 2020-2023 5968
K.Vary, Císařské lázně - koncertní sál 5969
Oprava krytu parkoviště - Bečovská ulice 5967
Karlovy Vary - rekonstrukce ulice Šeříkova 5966
Modernizace prostor zázemí školy – šaten žáků, základní škola Karlovy Vary J. A. Komenského, Kollárova 19/553 5962
ZŠ a ZUŠ KV, Šmeralova 336/15, p. o. - konvektomat pro ŠJ 5964
„Stavební úpravy opěrné stěny na pozemku parc. č. 2785; k.ú. Karlovy Vary-Bezručova ulice“ 5963
Diagnostický průzkum Ostrovského mostu, ev.č. M2.1, M2.2, M3 a M4, v Karlových Varech 5961
Renault Master sklopný valník 5960
„Poskytnutí úvěru pro Statutární město Karlovy Vary na financování investičních a rekonstrukčních projektů v letech 2020-2023“ 5959
Karlovy Vary, ZŠ jazyků - odborná učebna 3. NP 5958
Nájemní smlouva o užívání stanoviště kočárové dopravy 5956
ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25- KONVEKTOMAT 5955
Zajištění sběru a svozu separovaného komunálního odpadu: papír, sklo, plast, nápojový karton a kov 5957
Ing. Vladimír Tůma - Smlouva o poskytování poradenských služeb 5954
Šumavská ulice - oprava krytu komunikace a zastávek MHD 5953
nákup služebního vozidla PZS 5952
Modernizace oplocení areálu MŠ Východní 6/485, Karlovy Vary 5951
Modernizace silnoproudé elektroinstalace Základní škola Školní 9A, Karlovy Vary 5950
Modernizace podlah v kuchyni a technických prostorech zázemí kuchyně mateřské školy Vilová 346/1, Karlovy Vary 5949
Oprava chodníků II. - Gagarinova ulice, Mládežnická ulice 5948
Dodávka 2 automobilů pro pečovatelskou službu 5947
ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 11 - KONVEKTOMAT 5946
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - prodloužení termínu, akce: "„Strategie koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary, Manuál tvorby veřejných prostranství města Karlovy Vary“ 5945

Last update: 13.7.2020

Are you missing something on this page? Write us