Veřejné zakázky

Název Číslo Zveřejnění Ukončení
Rekonstrukce ul. Šeříkova - sadové úpravy 6015
Rekonstrukce ul. Šeříkova - VO 6014
Přistavení a odvoz velkoobjemových kontejnerů (VOK) na území statutárního města Karlovy Vary duben/září 2021 6012
Dodávka služebního automobilu 6011
Rozvody CO2 - řešení havarijního stavu zařízení krenotechniky VK 6010
Celková koncepční studie předprostoru Císařských lázní a parku Karla IV. jako nedílného celku včetně navazujících prostor 6009
MM Karlovy Vary, Moskevská21 - oprava střechy objektu B2 6008
Ing. Tomáš Sýkora - Smlouva o poskytování poradenství 6006
Ing. Vladimír Tůma - Smlouva o poskytování poradenství 6005
K.Vary - Úprava povrchu u kostela sv. Máří Magdaleny 6007
Sazba, předtisková příprava a výrobní produkce publikace Manuál a Strategie koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary, PDF verze publikace pro elektronické zveřejnění 6004
Dodávka dvou identických automobilů pro rozvoz jídel 6003
Revitalizace ulice Kolmé v Karlových Varech – architektonická studie 6002
Nákup originálních velkokapacitních tonerů - 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace 6001
Oprava MK – výtluků od 1. března – 15. prosince 2021 6000
Těžba dříví RMŘP LLKV 2021 5998
Zpracování dříví harvestorovou technologií LLKV 2021 5997
Přibližování dříví UKT LLKV 2021 5996
Přibližování dříví koněm LLKV 2021 5995
Přeprava dříví LLKV 2021 5994
Autorský návrh řešení publikace Manuál a Strategie veřejných prostranství, brožury, apod. 5999
VZ malého rozsahu - „Sportovní areál Slavia Karlovy Vary - rekonstrukce 2. NP a plynové kotelny objektu na p.p.č. 743/5 v k.ú. Drahovice“ 5993
PDPS Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská – zajištění energetických úspor 5992
Technologická lávka u Dvorského mostu 5991
Model veřejné hromadné dopravy k Plánu městské udržitelné dopravy 5990
Jazyková redakce a korektura - Strategie a Manuál koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary 5989
Zařízení krenotechniky - propojení v 1.PP Vřídelní kolonáda - 1. etapa 5988
K.Vary, cyklostezka A5 - přeložka odlehčovací stoky a ost.práce 5987
Karlovy Vary, Most u letního kina M21 - demolice a novostavba 5985
K.Vary - ul. Bezručova - opěrné zdi 5986
Rekonstrukce přípojek vrtů vřídelní vody Vřídelní kolonáda - řešení havarijního stavu 5983
Rozšíření MDKS o 2 KB pro čtení RZ 5984
Modernizace části VO ve městě Karlovy Vary NPŽP výzva č.6/2018 5982
Profesionální orchestrální bass trombon 2020 - Karlovarský symfonický orchestr 5981
Naložení a odvoz odpadu z nepovolených skládek na území Statutárního města Karlovy Vary 5980
Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 - úprava chodeb 1. část - omítky 1 až 5 NP 5979
Převzetí a zneškodnění komunálního odpadu 2021 5978
Profesionální hoboj 2020 - Karlovarský symfonický orchestr 5977
Rozšíření MDKS na HN 5976
Architektonická studie revitalizace ulice Kolmé v Karlových Varech 5975

Last update: 13.7.2020

Are you missing something on this page? Write us