Veřejné zakázky

Název Číslo Zveřejnění Ukončení
„Stavební úpravy opěrné stěny na pozemku parc. č. 2785; k.ú. Karlovy Vary-Bezručova ulice“ 5669
Modernizace prostor zázemí školy – šaten žáků, základní škola Karlovy Vary J. A. Komenského, Kollárova 19/553 5668
Diagnostický průzkum Ostrovského mostu, ev.č. M2.1, M2.2, M3 a M4, v Karlových Varech 5667
Renault Master sklopný valník 5666
„Poskytnutí úvěru pro Statutární město Karlovy Vary na financování investičních a rekonstrukčních projektů v letech 2020-2023“ 5665
Karlovy Vary, ZŠ jazyků - odborná učebna 3. NP 5664
Nájemní smlouva o užívání stanoviště kočárové dopravy 5663
ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25- KONVEKTOMAT 5662
Zajištění sběru a svozu separovaného komunálního odpadu: papír, sklo, plast, nápojový karton a kov 5661
Ing. Vladimír Tůma - Smlouva o poskytování poradenských služeb 5660
Šumavská ulice - oprava krytu komunikace a zastávek MHD 5659
nákup služebního vozidla PZS 5658
Modernizace oplocení areálu MŠ Východní 6/485, Karlovy Vary 5657
Modernizace silnoproudé elektroinstalace Základní škola Školní 9A, Karlovy Vary 5656
Modernizace podlah v kuchyni a technických prostorech zázemí kuchyně mateřské školy Vilová 346/1, Karlovy Vary 5655
Oprava chodníků II. - Gagarinova ulice, Mládežnická ulice 5654
Dodávka 2 automobilů pro pečovatelskou službu 5653
ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 11 - KONVEKTOMAT 5652
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - prodloužení termínu, akce: "„Strategie koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary, Manuál tvorby veřejných prostranství města Karlovy Vary“ 5651
Poskytnutí úvěru pro Statutární město Karlovy Vary na financování investičních i neinvestičních projektů roku 2020-2023 5650
Dodávka Microsoft licencí SA z programu Microsoft Select Plus pro veřejnou správu 5649
Správce stavby - Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech - výstavba nového mostu 5648
Ulice K Linhartu - oprava krytu komunikace 5647
Terezínská ulice - oprava krytu komunikace 5646
Magistrát města Karlovy Vary - pořízení 1 ks dopravního automobilu pro Jednotku požární ochrany města Karlovy Vary - Stará Role 5645
KV Arena - oprava technické chodby pro rolby 5644
Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda – odstranění havarijního stavu, 1.etapa, výměna stropní konstrukce 5643
ITIKV° - Analytická část 5642
„Uspořádání akce VARY°ZÁŘÍ - Festival světla 2020“ 5641
Ostrovský most ev.č. M2, M3 a M4 v Karlových Varech - Diagnostický průzkum 5640
Údržba skalních masívů - Mariánskolázeňská a Slovenská ulice 5639
K.Vary, ZŠ J.A. Komenského, Kollárova 19 - rekonstrukce elektroinstalce II.etapa 5638
Modernizace záznamového zařízení MDKS 5637
KONVEKTOMAT 5636
Zajištění hladinové vodní záchranné služby volnočasového areálu Rolava v Karlových Varech na rok 2020 5635
Dodávka a instalace sestavy prvků pro dětské hřiště Volnočasový areál Rolava 5634
Oprava MK - Pod Hájem 5633
Oprava chodníků - I. - I.P.Pavlova, Nám. 17.listopadu 5632
Smlouva pro poskytování poradenských služeb - Ing. Tomáš Sýkora 5631
Smlouva o dílo na úklidové práce KAM KV° 5630

Last update: 13.7.2020

Are you missing something on this page? Write us