Zpracování DPS včetně grafické části - IOS Karlovy Vary

Zveřejnění
Ukončení
Číslo
6391
Stav
zadáno zhotoviteli
Odbor
Odbor technický
Typ
Služby a dodávky - zpracování projektové dokumentace
Hlavní dokument