Zařízení krenotechniky - propojení v 1.PP Vřídelní kolonáda - 1. etapa