Tvorba a tisk brožury Karlovarského symfonického orchestru na 187. koncertní sezónu - Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace