Sazba, předtisková příprava a výrobní produkce publikace Manuál a Strategie koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary, PDF verze publikace pro elektronické zveřejnění

Zveřejnění
Ukončení
Číslo
6004
Cena
92 940,- Kč
Stav
zadáno zhotoviteli
Odbor
Kancelář architektury města
Typ
Služby a dodávky - dodávky zboží

Sazba, předtisková příprava a výrobní produkce publikace Manuál a Strategie koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary v rozsahu 350 stran,

PDF verze publikace pro elektronické zveřejnění.

Hlavní dokument