Rekonstrukce přípojek vrtů vřídelní vody Vřídelní kolonáda - řešení havarijního stavu