Poskytnutí úvěru pro Statutární město Karlovy Vary na financování investičních i neinvestičních projektů roku 2020-2023