„Poskytnutí úvěru pro Statutární město Karlovy Vary na financování investičních a rekonstrukčních projektů v letech 2020-2023“