K.Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP