K.Vary - Úprava povrchu u kostela sv. Máří Magdaleny