K.Vary, ulice Slovenská – sanace svahů, úseky č. 1 a č. 11