K.Vary, ul. Šeříková - překládka sítě el. komunikací

Zveřejnění
Ukončení
Číslo
6056
Cena
612 694,- Kč
Stav
zadáno zhotoviteli
Odbor
Odbor rozvoje a investic
Typ
Stavební práce - přeložky inženýrských sítí
Hlavní dokument