Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská, ulice Školní - fasáda a výměna oken