Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda – oprava, II.etapa