Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda – odstranění havarijního stavu, 1.etapa, výměna stropní konstrukce