Karlovy Vary, Ulice Východní - rozšíření parkoviště – přeložka KNN a KVN

Zveřejnění
Ukončení
Číslo
6169
Cena
922 261,- bez DPH
Stav
zadáno zhotoviteli
Odbor
Odbor rozvoje a investic
Typ
Stavební práce - přeložky inženýrských sítí
Hlavní dokument