Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny