Karlovy Vary, Olšová Vrata – rekonstrukce místních komunikací, I. etapa