Karlovy Vary - konzolová lávka mezi ul. Zahradní a Hochbergerovou lávkou