K. Vary, ZŠ Truhlářská - učebna přírodopisu a robotiky - část 4. dodávka IT