Dodávka Microsoft licencí SA z programu Microsoft Select Plus pro veřejnou správu