Dodatek č.2 - Smlouva o zřízení a provozování sběrného dvora a likvidaci nebezpečných složek komunálního odpadu