Dodatek č. 4 Caluma - Pronájem prostor sloužících k podnikání - CALUMA REAL ESTATE s.r.o.

Zveřejnění
Ukončení
Číslo
6126
Cena
304104 bez DPH
Stav
zadáno zhotoviteli
Odbor
Kancelář architektury města
Typ
Služby a dodávky - ostatní
Hlavní dokument