Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování ekonomických služeb uzavřené dne 1. 2. 2019 - Ing. Hana Čedíková

Zveřejnění
Ukončení
Číslo
6127
Cena
120000 bez DPH
Stav
zadáno zhotoviteli
Odbor
Kancelář architektury města
Typ
Služby a dodávky - ostatní
Hlavní dokument