Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - prodloužení termínu, akce: "„Strategie koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary, Manuál tvorby veřejných prostranství města Karlovy Vary“

Zveřejnění
Ukončení
Číslo
5945
Stav
zadáno zhotoviteli
Odbor
Kancelář architektury města
Typ
Služby a dodávky - ostatní
Hlavní dokument