Prohlášení o přístupnosti

Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21 (dále MMKV) jako provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na doménu: www.mmkv.cz

Struktura informací

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 12.6.2018. Prohlášení bylo revidováno dne: 12.9.2022

Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt na provozovatele a správce obsahu:

MMKV má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti, které jsou: vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita.

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazení těchto stránek můžete zaslat na:

Korespondenční adresa organizace:

  • Název: Magistrát karlovy Vary
  • Adresa: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary 360 01
  • ID datové schránky: a89bwi8
  • E-mail:postaatmmkv [emailtecka] cz (posta[at]mmkv[dot]cz)
  • E-podatelna:postaatmmkv [emailtecka] cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

  • Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
  • náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
  • E-mail: pristupnostatmvcr [emailtecka] cz (pristupnost[at]mvcr[dot]cz)

Prohlášení provozovatele technického řešení

Tyto internetové stránky provozuje MMKV.

Správcem veškerého obsahu je MMKV. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu. Internetové stránky využívají CMS -Content Managemt Software.

Provozovatel systému, společnost AETO s.r.o., jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v systému, který spravuje jsou dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

Kontakt na provozovatele technického řešení:

AETO s.r.o.
Chebská 394/44, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

733 588 662
infoataeto [emailtecka] cz

Poslední aktualizace: 12.9.2022

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám