Povinné informace

1. Název

Město Karlovy Vary

2. Důvod a způsob založení    

Právní základ: Město Karlovy Vary je veřejnoprávní korporací ve smyslu ust. § 2 odst.1 jakož i statutárním městem ve smyslu ust. § 4 zákona č.128/2000 Sb. O obcích, jakožto základního právního předpisu pro činnost města.
Historický základ: Dne 14. srpna 1370 udělil Karel IV. v Norimberku ”svým věrným poddaným v Karlových Varech” privilegium loketského městského práva, tj. povýšil obec u Vřídla na královské město. Tím položil základ k dalšímu zdárnému rozvoji již existujících lázní.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Příspěvkové organizace
Obchodní společnosti s podílem města

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
4.3 Úřední hodiny
4.4 Telefonní čísla
4.5 Čísla faxu
4.6. Adresa internetové stránky: http://www.mmkv.cz
4.7 Adresa e-podatelny
4.8 Další elektronické adresy - ID datové schránky Města Karlovy Vary 

5. Případné platby lze poukázat-Bankovní spojení 

27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Karlovy Vary

6. IČ

Identifikační číslo: 00254657

7. DIČ

Daňové identifikační číslo: CZ00254657

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů
8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace 

Informace lze získat na informačním pultu Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21 Karlovy Vary, který se nachází v přízemí vlevo nebo na internetových stránkách www.mmkv.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání    

Žádosti a jiná podání, adresované Městu Karlovy Vary lze podat v písemné formě v podatelnách Magistrátu města Karlovy Vary a to:

  • Podatelna I, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary tel.353 151 205
  • Podatelna II, U Spořitelny 538/2, Karlovy Vary tel.353 152 641
  • a elektronicky: posta@mmkv.cz

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky

12. Formuláře

Formuláře

13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací

Životní situace - co dělat když

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

14.2. Vydané právní předpisy
Obecně závazné vyhlášky
Nařízení obce

15. Úhrady za poskytování informací    

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací (§ 5 odst.1 písm. f) zákona) č. 106/1999 Sb. o poskytování informací
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv
Licenční smlouva

16.2. Výhradní licence
Nejsou.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o poskytování informací

Výroční zprávy

18. Ostatní povinné informace, GDPR

Ostatní povinné informace, GDPR

 

Transparentní účet

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Radek Kletečka

Poslední aktualizace: 9.1.2020

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám