Povinné informace

1. Název

Město Karlovy Vary

2. Důvod a způsob založení    

Právní základ: Město Karlovy Vary je veřejnoprávní korporací ve smyslu ust. § 2 odst.1 jakož i statutárním městem ve smyslu ust. § 4 zákona č.128/2000 Sb. O obcích, jakožto základního právního předpisu pro činnost města.
Historický základ: Dne 14. srpna 1370 udělil Karel IV. v Norimberku ”svým věrným poddaným v Karlových Varech” privilegium loketského městského práva, tj. povýšil obec u Vřídla na královské město. Tím položil základ k dalšímu zdárnému rozvoji již existujících lázní.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Příspěvkové organizace

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
4.3 Úřední hodiny
4.4 Telefonní čísla
4.5 Čísla faxu
4.6. Adresa internetové stránky: http://www.mmkv.cz
4.7 Adresa e-podatelny
4.8 Další elektronické adresy - ID datové schránky Města Karlovy Vary 

5. Případné platby lze poukázat-Bankovní spojení 

27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Karlovy Vary

6. IČ

Identifikační číslo: 00254657

7. DIČ

Daňové identifikační číslo: CZ00254657

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů
8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace 

Informace lze získat na informačním pultu Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21 Karlovy Vary, který se nachází v přízemí vpravo nebo na internetových stránkách www.mmkv.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání    

Žádosti a jiná podání, adresované Městu Karlovy Vary lze podat v písemné formě v podatelnách Magistrátu města Karlovy Vary a to:

  • Podatelna I, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary tel.353 151 205
  • Podatelna II, U Spořitelny 538/2, Karlovy Vary tel.353 152 641
  • a elektronicky: posta@mmkv.cz

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky

12. Formuláře

Formuláře

13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací

Životní situace - co dělat když

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

14.2. Vydané právní předpisy
Obecně závazné vyhlášky
Nařízení obce

15. Úhrady za poskytování informací    

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací (§ 5 odst.1 písm. f) zákona) č. 106/1999 Sb. o poskytování informací
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv
Licenční smlouva

16.2. Výhradní licence
Nejsou.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o poskytování informací

Výroční zprávy

18. Ostatní povinné informace podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Ostatní povinné informace podle zákona č. 101/2000 Sb.

 

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Radek Kletečka
Poslední aktualizace: 16.10.2017

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah