Ilja Richtr

Telefon:353 151 278

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Odbor:Odbor rozvoje a investic

Činnost:vedoucí oddělení - urbanismus a architektura, rozvoj města, investiční záměry

Kancelář:44