foto

Změna v údržbě trávníků pomůže městskému prostředí

Správa lázeňských parků přizpůsobila péči o městskou zeleň nezbytnému boji s přetrvávajícím suchem a rostoucí potřebě zadržovat vodu v krajině a městském prostoru. Změnou v přístupu k údržbě zelených ploch Karlovy Vary následují trend, který již v minulých sezonách nastolila mnohá česká města.  

Počet sečí bude na většině ploch ve městě snížen na dvě až tři za sezonu. Travnaté plochy v bezprostřední blízkosti domů, ale také chodníků, stezek a dalších komunikací budou pracovníci Správy lázeňských parků sekat nakrátko, na vzdálenějších plochách budou ponechány vyšší trávníky. Toto opatření, které vychází z doporučení ekologů, je důležité pro dobrou kondici travnatých ploch a tím i pro jejich důležitou funkci v regulaci teploty a vlhkosti ve městě. Porost pak zadržuje více vláhy a ochlazuje ovzduší, což je v letních měsících ve městech žádoucí. V období sucha navíc menší frekvence sečení snižuje prašnost.

Nakrátko bude nadále kosena tráva na dětských hřištích a sportovištích a k nim přilehlých pozemcích, centrální lázeňské parky, které jsou pod závlahou. Pro zachování rekreačního charakteru budou v mnoha lokalitách prosekávány průchody pro pejskaře nebo chodce.

Všechna tato opatření jsou v souladu s doporučením, které již v loňském roce vydalo Ministerstvo životního prostředí. Nové travnaté plochy již nebudou zakládány jako monokultura, ale jako luční trávníky. Tato forma je sice při výsevu finančně náročnější, ale její následná údržba je levnější a méně náročná.

Dalším efektem nastavených změn je podpora potřebné biologické rozmanitosti flory a fauny. Správci městské zeleně věří, že na nový způsob sečení budou obyvatelé města nahlížet pozitivně, s vědomím toho, že trávníky ve městech nejsou jen plochou pro venčení psů, také živé organismy plné různých druhů rostlin a živočichů.