Změna harmonogramu svozu bioodpadu

08.04.2020

Třídíte bioodpad? Možná se vás dotkne menší změna v harmonogramu svozu. Do některých lokalit s obtížnější průjezdností bude nově zajíždět menší vozidlo. To bude hnědé popelnice vyvážet vždy v úterý. Změna se týká obyvatel Zlatého kopečku, Vyhlídky a drahovických ulic Ondříčkova a Kvapilova.

 

Nový harmonogram svozu bioodpadu:

 

Pondělí  -  Stará Role, Počerny, Rosnice, Rybáře (pouze Počernická ul.)

Úterý -  Zlatý kopeček, Doubí, Bohatice, Dvory, Rybáře, Růžový vrch, Vyhlídka, Drahovice (pouze ul. Kvapilova a Ondříčkova), Cihelny

Středa – Drahovice, Hůrky, Olšová Vrata, Tuhnice, obchodně správní centrum

Čtvrtek – Sedlec, Tašovice, Čankov


Nádoby slouží k odkládání odpadu ze zahrad a domácností, který je možné kompostovat. Jde například o trávu, plevel, listí, ovoce, skořápky od vajec. Nepatří do nich maso, omáčka, mléčné výrobky, olej z fritézy ani jiný gastroodpad.

Do bioodpadu patří:

 • tráva, plevel, seno
 • listí (bez smetků z ulice)
 • dřevní štěpka z větví stromů a keřů
 • spadané ovoce
 • zbytky ovoce a zeleniny (slupky apod.)
 • sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky
 • skořápky od vajec
 • neznečištěná zemina (bez květináčů)
 • pokojové rostliny
 • květináče z lepenky a rašeliny

Do bioodpadu nepatří:

 • zbytky jídel (tzv. gastroodpad)
 • jedlé oleje
 • maso, kosti, kůže
 • uhelný popel, uliční smetky, kameny
 • peří, chlupy, vlasy
 • uhynulá zvířata
 • exkrementy masožravých zvířat
 • kočkolit
 • znečištěné piliny
 • pytlíky z vysavače, oharky
 • všechny další biologicky nerozložitelné odpady