Zkušební sčítání lidu, domů a bytů

Zkušební sčítání lidu v Doubí

Celonárodní sčítání lidu, domů a bytů čeká Českou republiku příští rok. Český statistický úřad testuje nové postupy sčítání na vzorku pětadvaceti tisíc domácností z devadesáti osmi obcí, měst a městských částí. Vybrané domácnosti osloví na začátku září s tím, že mohou do 20. září vyplnit sčítací formuláře on-line, přes web nebo mobilní aplikaci. Pokud nebudou ctít vyplňovat formuláře on-line, navštíví je sčítací komisař s papírovými formuláři, doručí je a vyzvedne.

V Karlovarském kraji se zkušební sčítání uskuteční ve čtyřech částech obcí, v Karlových Varech se bude týkat části města Doubí. 

Bližší informace na www.scitani.cz/zkusebni-scitani