řidičský průkaz

Zkontrolujte si platnost řidičského průkazu a zajistěte si včas jeho výměnu

Více jak pěti a půl tisícům motoristů z Karlových Varů a okolních obcí uplyne letos desetiletá doba platnosti řidičského průkazu a čeká je tedy výměna dokladu.

Doporučujeme motoristům zkontrolovat si platnost svého řidičského průkazu a včas si zajistit jeho výměnu, protože řidičský průkaz se po uplynutí doby platnosti stává neplatným. Žádost je možné podat tři měsíce před vypršením lhůty platnosti, a to na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností, není tedy nutno žádat na registru řidičů v místě trvalého pobytu. Dle dostupných údajů Ministerstva dopravy připadá na karlovarský registr řidičů v průměru 566 výměn dokladů měsíčně, například v říjnu končí platnost 758 dokladů. 

Výměna dokladu z důvodu uplynutí doby platnosti nepodléhá správnímu poplatku. (Pokud ale současně s výměnou dokladu probíhá i změna osobních údajů, např. příjmení, činí správní poplatek 200 Kč.) Zákonná lhůta pro výrobu řidičského průkazu je 20 dnů ode dne podání žádosti. V případě výměny řidičského průkazu je možné požádat i o zrychlené vyřízení. Správní poplatek pak činí 700 Kč a doklad je vyroben do 5 pracovních dnů. K žádosti o výměnu je třeba předložit platný doklad totožnosti, není již potřeba dokladová fotografie. Ta je pořízena na pracovišti registru řidičů, případně se využije fotografie dostupná ve veřejné databázi.

O výměnu řidičského průkazu na pracovišti registru řidičů karlovarského magistrátu je možné požádat každý den v úředních hodinách (pondělí a středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod., úterý a čtvrtek 8:00 - 12:00 a 13:00 – 14:00 hod., pátek 8:00 - 12:00 hod.). Vhodný termín dle vlastních možností si zájemci mohou rezervovat v objednávkovém systému aplikace WebCall.


Žádost je možné rovněž podat elektronicky prostřednictvím Portálu občana. Přihlásit se lze například prostřednictvím eObčanky, mobilního klíče eGovernmentu, prostřednictvím datové schránky nebo skrze bankovní identitu. Portál zobrazí formulář, který je předvyplněný údaji z Centrálního registru řidičů. Popis tzv. ePodání je dostupný na webu Ministerstva dopravy ČR - https://www.mdcr.cz/digitalizace/e-podani.