foto

Zatěžkávací zkouška uzavře v pátek v noci most Kpt. Jaroše

Most Kpt. Jaroše v Karlových Varech čeká zatěžkávací zkouška. Odborná firma bude v noci z pátku na sobotu zkoumat, nakolik je možná úprava a oprava mostního objektu, nebo zda bude nutné postavit nový. Most byl vybudován v roce 2017, krátce po uvedení do provozu ale došlo k průhybu komunikace. Tuto závadu je nutné odstranit.

„Několikahodinová zatěžkávací zkouška pověří, zda při stavbě mostu došlo k takzvanému spřažení konstrukce, zda je funkční a jestli není problém v nosnosti této dopravní stavby. Test nám ukáže, jak budeme muset postupovat v nápravě. Možností je vyztužení stávající konstrukce a oprava pokleslé vozovky. Krajní variantou pak může být i stavba úplně nového mostu. Náklady zátěžový test i na opravu, ať už bude zvolena jakákoliv varianta, půjdou na vrub zhotovitele. Most je stále v záruce,“ upřesňuje náměstek karlovarské primátorky Petr Bursík.

Zátěžová zkouška mostu Kpt. Jaroše ve Dvorech si vyžádá úplnou uzavírku provozu, a to v noci z pátku 24. dubna na sobotu 25. 4. v době od 22:30 do 5:00 hodin.

Test a měření bude prováděno s využitím čtyř vozidel o hmotnosti 32 tun.


Z důvodu uzavření mostu dojde k opatření na linkách MHD:

V pátek 24. 4. večer pojede linka č. 1 ve 22:20 hodin od Tržnice ze zastávky Sklářská přímo do Tašovic a ke Globusu. Případní cestující směřující do zastávek Dvory až Doubský most mohou vystoupit při zpáteční cestě v zastávce Doubský most nebo Závodiště. Zpáteční spoj ve 22:45 hodin od Globusu pojede mezi zastávkami Závodiště a Keramická škola přímo (tedy mimo zastávky Moser až Rozcestí u Koníčka).

V sobotu 25. 4. ráno pojede linka č. 1 v 4:35 hodin od Tržnice ze zastávky Sklářská přímo ke Globusu. Případní cestující do zastávek Moser až Doubský most mohou vystoupit při zpáteční cestě od Globusu (tento spoj již pojede běžnou trasou).