Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2019

24.01.2019

Karlovy Vary budou v roce 2019 hospodařit s příjmy ve výši 1,141 miliardy korun. Investovat budou do školských objektů, kolonád, mostů a komunikací. Rozpočet na rok 2019 schválilo zastupitelstvo města na svém dnešním jednání v Lidovém domě ve Staré Roli.

Výdaje budou činit 1,374 miliardy. Schodek ve výši 233 milionů bude kryt z rezerv a částečně čerpáním úvěru na předfinancování dotací. Řada plánovaných investičních akcí ale bude realizována  s využitím prostředků získaných z dotačních titulů, což se v závěrečném účtu  rozpočtu pozitivně projeví zvýšením příjmů, tedy snížením schodku a menším tlakem na financování z rezerv.

 „Při přípravě rozpočtu jsme vycházeli z návrhu, který rozpracovalo a navrhlo předchozí vedení města, ale upravili jsme některé položky v souladu s našimi představami o investicích a dalších výdajích. V poměrně krátkém čase se nám podařilo najít úspory v běžných výdajích a díky tomu zajistit navýšení prostředků na sport a kulturu pro nejrůznější subjekty, které se těmto činnostem ve městě věnují,“ upřesňuje primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová.

Mezi nejvýznamnější investiční akce bude v letošním roce patřit druhá etapa rekonstrukce ZŠ Krušnohorská. Na tzv. zajištění energetických úspor je vyčleněno 41 milionů korun, část nákladů ale pokryje dotace z Operačního programu životní prostředí. Stavební obnovou projdou komunikace, ta největší se dotkne ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody v centru města v nákladu přes 40 milionů. Rekonstrukce čeká i další ulice, např. Nákladní, úplně nové chodníky budou vybudovány z Růžového vrchu do Sedlece nebo v doubské ulici K Linhartu. Na zhruba 13 milionů korun vyjde rekonstrukce mostu u Letního kina, na dalších zhruba 10 milionů již připravená rekonstrukce Koptova mostu.  Přibudou také dva nové úseky cyklostezek mezi volnočasovým areálem Meandr Ohře a Chebským mostem. Kompletní revitalizace čeká Sadovou kolonádu, naplánováno je zahájení rekonstrukce Mlýnské kolonády. Výrazné prostředky jsou také vyčleněny na administrativní a projektovou přípravu budoucích investičních akcí, například rekonstrukcí mostů, komunikací a další infrastruktury.

Kompletní rozpočet města v tzv. rozklikávací podobě bude v nadcházejících dnech zveřejněn na internetových stránkách magistrátu (zde: https://mmkv.cz/cs/rozpocty-zaverecne-ucty-statuty-fondu-mesta).

 

Základní parametry rozpočtu města Karlovy Vary na rok 2019:

PŘÍJMY                                                 1 141 093 000 Kč

z toho: daňové                                       944 100 000 Kč

             nedaňové                                   196 993 000 Kč

CELKOVÉ VÝDAJE                                1 373 885 000 Kč

z toho: běžné výdaje                          1 020 405 000 Kč

             kapitálové výdaje                      353 480 000 Kč

FINANCOVÁNÍ                                         232 792 000 Kč