Lubomír Kovář náměstek primátorky

Zastupitelé schválili personální změny ve vedení města. Novým náměstkem se stal Lubomír Kovář

Městské zastupitelstvo na svém jednání v Lidovém domě ve Staré Roli schválili personální obměnu vedení města. Změny byly vyvolány rozhodnutím Tomáše Trtka (ANO) odejít z pozice 1. náměstka primátorky a rezignovat na politické funkce.

Do pozice 1. náměstka primátorky byl zvolen dosavadní řadový náměstek Martin Dušek (ANO). Novým členem vedení města a náměstkem primátorky byl zvolen stávající člen rady města Lubomír Kovář (ANO). Zastupitelé rovněž volili nového člena rady města na uvolněný post po Tomáši Trkovi a stal se jím zastupitel Jaroslav Hrdlička (ANO). 

1. náměstek primátorky města Martin Dušek bude i nadále gesčně řídit oblast kultury, školství a tělovýchovy. Do gesčního řízení Lubomíra Kováře přecházejí odbory rozvoje a investic, strategií a dotací, odbor informačních technologií a Dopravní podnik Karlovy Vary. Součástí změn bylo i převedení gesčního vedení odboru technického do kompetencí radního Petra Bursíka.