Západní ulice

Západní ulice bude zprůjezdněna v úterý ráno

Úprava křižovatky Západní – Šumavská pokročila do další etapy. Stavební práce v části úseku Západní ulice byly dokončeny a komunikace bude od úterní (19. září) 7. hodiny ranní opět průjezdná. Jezdit se ale bude po zúženém profilu vozovky a proto zde bude snížena rychlost na 30 km/hod. Další fáze opravy křižovatky spojené s výstavbou nového úseku cyklostezky a opravy parkoviště v přilehlé Bečovské ulici si vyžádá úplnou uzavírku části Šumavské ulice a omezení v Bečovské.

Objížďka povede po místních komunikacích, Šumavská bude dočasně slepou ulicí.

Díky stavebním úpravám bude nová křižovatka bezpečnější pro všechny účastníky, od chodců a cyklistů, které bezpečněji převede přes frekventovaný uzel, až po řidiče, kteří budou moci využít nové odbočovací pruhy a díky tomu strávit méně času čekáním v křižovatce. Hotovo bude do konce listopadu.

Na aktuální změnu dopravního režimu reaguje i Dopravní podnik Karlovy Vary. Linky MHD číslo 3 a 23 se vrací na původní trasu, u linek 2, 6 a 52 se spouští výlukový jízdní řád. Pro žáky ZŠ Poštovní vytvořil DPKV novou dočasnou zastávku „Stadion ZM“ v blízkosti čerpací stanice, odkud to děti budou mít ke škole blíže. V prvních dnech jim s orientací pomohou revizoři dopravního podniku. Bližší informace jsou dostupné na webu DPKV.

Otevřením Západní ulice také končí dočasná úprava dopravního režimu na křižovatce Moskevská – Charkovská, kde byla na přechodnou dobu upravena přednost v jízdě.