Zájemci z Karlovarska mohou konzultovat budoucí europrojekty

Zájemci z Karlovarska mohou konzultovat budoucí europrojekty

Integrovaný plán rozvoje území karlovarské aglomerace umožní v příštích letech realizovat důležité europrojekty.

V souvislosti s novým programovým obdobím Evropské unie 2014 – 2020 Statutární město Karlovy Vary připravuje integrovanou strategii Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚ KV), která bude sloužit jako nástroj pro čerpání dotací z fondů Evropské unie.

V rámci zpracování analytické části strategie bylo vymezeno území, které zahrnuje Karlovy Vary a přilehlých 26 obcí. Pokud bude integrovaná strategie schválena  na národní úrovni, budou pro karlovarskou aglomeraci rezervovány v jednotlivých operačních programech alokace v souladu s finančním plánem IPRÚ.

Integrovaná strategie bude naplňována prostřednictvím jednotlivých projektů, které budou muset být v souladu s parametry strategie.

Potenciální žadatelé se mohou obrátit na nositele – Statutární město Karlovy Vary, pokud chtějí realizovat projekt, který má potenciál naplnit cíle některé z tematických oblastí strategie. Zatím se jedná o nezávaznou konzultační aktivitu. Poté, co bude integrovaná strategie schválena, začne být od roku 2016 naplňována prostřednictvím integrovaných projektů.

Sběr projektů bude zahájen jednotlivými výzvami vyhlašovanými nositelem. Potenciální žadatelé budou informováni prostřednictvím těchto webových stránek a na úřední desce města.

Kontakt: Ing. Ivana Síbrtová

Odbor strategií a dotací

Magistrát města Karlovy Vary

 

Tel.: +420 353 118 435

e-mail: i [emailtecka] sibrtovaatmmkv [emailtecka] cz (i[dot]sibrtova[at]mmkv[dot]cz)

 

 

 

Související dokumenty