Začíná sezona svozu bioodpadu

21.03.2019

Rozvoz nádob na bioodpad byl již zahájen. Popelnice a kontejnery jsou průběžně přistavovány na všechna obvyklá stanoviště na celém území města. Svoz biologicky rozložitelného odpadu bude zahájen na začátku dubna a bude probíhat jednou týdně podle zaběhnutého harmonogramu stejně jako v předchozích letech.

Alternativou k biokontejnerům jsou domácí kompostéry, které město stále ještě nabízí k bezplatné výpůjčce. Obyvatelé města se mohou sami rozhodnout, kterou formu likvidace bioodpadu zvolí.

Případné žádosti o nově přistavené biopopelnice lze podávat u pracovnice odboru technického magistrátu města Kamily Brožíčkové Lepíkové (tel.: 353 151 213, email: k.brozickova@mmkv.cz). Běžně jsou přistavovány nádoby o objemu 120 litrů. Velké kontejnery jsou umisťovány pouze k zahrádkářským koloniím. Služba je pro obyvatele města zdarma. Nádoby přistaví a bude vyvážet společnost AVE CZ.

Žádosti o poskytnutí domácích kompostérů přijímá pracovnice odboru technického Petra Soprová (tel. 353 151 165, email: p.soprova@mmkv.cz). K dispozici je ještě zhruba 170 kusů zařízení ve třech velikostech.


Harmonogram svozu bioodpadu:

Pondělí  - Doubí, Stará Role + Zlatý kopeček, Počerny, Rosnice

Úterý - Bohatice, Dvory, Rybáře

Středa – Drahovice, Hůrky, Olšová Vrata, Vyhlídka, obchodně správní centrum, Tuhnice

Čtvrtek – Sedlec, Tašovice


Do bioodpadu patří:

 • tráva a plevel
 • listí (bez smetků z ulice)
 • dřevní štěpka z větví stromů a keřů
 • spadané ovoce
 • kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.)
 • sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky
 • skořápky od vajec
 • neznečištěná zemina (bez květináčů)
 • pokojové rostliny
 • květináče z lepenky a rašeliny

   

  Do bioodpadu nepatří:

 • zbytky jídel (tzv. gastroodpad)
 • jedlé oleje
 • maso, kosti, kůže
 • uhelný popel, uliční smetky, kameny
 • uhynulá zvířata
 • exkrementy masožravých zvířat
 • kočkolit
 • znečištěné piliny
 • pytlíky z vysavače, oharky
 • všechny další biologicky nerozložitelné odpady