Stavby Karlovarského kraje 2021

Začal 20. ročník soutěže Stavby Karlovarského kraje

Do dvacátého ročníku vstupuje soutěž Stavby Karlovarského kraje, která je pravidelně součástí Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje. Původně se měl dvacátý ročník konat už vloni, ale soutěži nepřála pandemická situace. To mimo jiné vedlo k tomu, že do letošního ročníku se přihlásil rekordní počet uchazečů. "Máme 28 přihlášených realizovaných staveb, 15 projektů a 6 zachráněných památek," uvedla Anna Vlášková za Regionální stavební sdružení Karlovy Vary.

Regionální stavební sdružení Karlovy Vary je jedním z pořadatelů Dnů stavitelství a architektury, dalšími jsou Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků - oblastní kancelář Karlovy Vary, Český svaz stavebních inženýrů - Oblastní pobočka Karlovy Vary, z.s., Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Karlovarská  oblast a SIA - Krajská rada výstavby. Záštitu nad Dny stavitelství a architektury převzali hejtman Karlovarského kraje a primátorka města Karlovy Vary.

Všechny nominované stavby, projekty i památky lze shlédnout na www.stavbykarlovarska.cz, kde lze také hlasovat. V každé kategorii může kdokoliv přidělit svůj hlas jednomu vybranému uchazeči, může tak hlasovat pro jednu už realizovanou stavbu, pro jeden projekt a pro jednu zachráněnou památku.

Každý, kdo bude hlasovat pro všechny tři kategorie, bude zařazen do slosování o zajímavé ceny - vyhlídkový let pro 3 osoby, zážitkovou večeři pro 2 v Le Marché, tematickou odbornou prohlídku města s bavičem Viktorem Braunreiterem pro výherce a jeho 10, 7 nebo 5 přátel. 

Stavby a projekty bude hodnotit také odborná porota, mohou tak získat nejen ocenění veřejnosti, ale i ocenění odborníků. Dále bude udělena zvláštní cena hejtmana Karlovarského kraje a zvláštní cena primátorky Statutárního města Karlovy Vary. Oborovou cenu udělí také šéfredaktorka časopisu Stavebnictví. SIA - Krajská rada výstavby Karlovarského kraje udělí cenu Osobnost stavitelství 2021, vybere nejlepšího projektanta a stavbyvedoucího. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže je naplánováno na 18. června 2021 v Galerii umění Karlovy Vary.

Statutární město Karlovy Vary má v soutěži také své stavby - mezi realizacemi to je

obnova Sadové kolonády (https://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/karlovy-vary-sadova-kolonada-dilci-uprava-504

a předprostor Horního nádraží (https://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/k-vary-horni-nadrazi-uprava-prednadrazniho-prostoru-521),

z projektů je to Náplavka Ohře (https://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/naplavka-reky-ohre-karlovy-vary-ideova-architektonicka-studie-488

a ze zachráněných památek ikonická Goethova vyhlídka (https://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/goethova-vyhlidka-karlovy-vary-530).