foto

Využívejte červené kontejnery, pomůžete dětem

Kontejnery KlokTex.cz, které si mnozí zvykli využívat pro odkládání oblečení, obuvi a hraček v Karlových Varech, dále pomáhají dětem v SOS dětské vesničce v Doubí.

Smyslem projektu je získat co nejvíce ještě nositelného prádla, které může provozovatel kontejnerů předat tam, kde je to nejvíce potřeba. Co neupotřebí děti a mládež v Doubí či lidé v nouzi v dalších partnerských charitativních organizacích, putuje dále do zemí třetího světa, na Ukrajinu.

V červených kontejnerech se v poslední době vedle využitelných věcí hromadí i velké množství těch nepoužitelných. Aby mohly odložené věci náležitě sloužit charitativním účelům, je třeba do nádob vkládat oděvy, obuv a hračky správně. Oděvy by měly být ještě nositelné, čisté, v igelitových taškách nebo pytlích, které je ochrání. Využít se nedá znečištěný textil nebo pokrývky, nevhodné jsou koberce a obuv ve špatném stavu. Prosíme, třiďte odpovědně použitý materiál a nevhazujte do kontejnerů poškozené nebo znečištěné věci.

Zapojení města do projektu KlokTex.cz přináší i finanční benefit. Za první pololetí letošního roku bylo pro potřeby dětí v SOS dětských vesničkách zasláno 48 600 korun. Za dobu trvání spolupráce byla organizace podpořena částkou téměř 600 tisíc korun.

I v současné době funguje sběr šatstva a dalších věcí bez omezení. Kontejnery jsou obsluhovány několikrát týdně včetně víkendů, a to za přísnějších hygienických opatření. Probíhá i úklid v okolí stanovišť nádob.

Děkujeme všem obyvatelům města Karlovy Vary, kteří se zapojují do projektu a dávají oblečení druhou šanci.

Více o projektu na: http://www.kloktex.cz/